Dělení dluhopisů

13. 12. 2021

Dluhopisy lze dělit podle několika kritérií, nejčastěji jsou dluhopisy děleny podle rizika, emitenta, doby splatnosti, způsobu úročení a podle správ s nimi spojených (např. vyměnitelné dluhopisy).

První skupinou kritérií, kterými můžeme dluhopisy rozlišvou, jsou parametry vystupující z investiční kalkulačky a podle čeho je dělíme:

 • Doba splatnosti
 • Krátkodobé (do jednoho roku)
 • Střednědobé (jeden až deset let)
 • Dlouhodobé (nad 10 let)
 • Dle typu úročení
 • Fixní
 • Variabilní
 • S nulovým úročením
 • Indexové

Druhou skupina dělení je přímo spojena s emitenty. Cílem je určit bonitu, neboli schopnost splácet závazky plynoucí z dluhopisů. Dělíme je tedy takzvaně typologicky:

 • Státní dluhopis (nejnižší riziko, protože ručí stát)
 • Bankovní dluhopisy
 • Komunální dluhopisy (zde jsou emitenty obce i proto se jedná o poměrně bezpečnou investici)
 • Podnikové dluhopisy (zde se promítají i podnikatelská rizika emitenta, což přináší obvykle vyšší úrok)
 • Vysoce úročené dluhopisy (obvykle jde o rizikové dluhopisy se špatným ratingem, ale za to s vysoce nadprůměrným kupónem)
 • Pokladniční poukázky (Jedná se o krátkodobé dluhopisy, jejichž emitentem je stát nebo orgány veřejné správy. Tento typ dluhopisů slouží ke krátkodobému pokrytí přechodného nedostatku peněz. Pokladniční poukázky jsou nejméně rizikovým dluhopisem, čemuž odpovídá nízká úroková míra.

Další typy dluhopisů

 • hybridní dluhopis: obsahuje kuponovou sazbu s pevnou a pohyblivou složkou
 • dluhopis krytý majetkem emitenta: krytí nemovitým majetkem
 • naturální dluhopis: kuponové platby probíhají v určité komoditě
 • vypověditelný dluhopis: dluhopis je možné za určitých podmínek předčasně splatit či naopak požadovat jeho předčasné splacení
 • prolongový dluhopis: umožňuje prodloužení doby splatnosti
 • perpetuitní dluhopisy: takové nemají stanovené datum splatnosti
 • konvertibilní dluhopis: majitel dluhopisu ho v době splatnosti může vyměnit za stanovený počet akcií emitenta
 • opční dluhopis: obsahuje opční list (warrant), majitel má právo na nákup určitého cenného papíru za stanovených podmínek
 • dluhopisy s odloženou platbou: tyto dluhopisy během prvních let nenesou žádný kupón

Máte k investicím dotaz?

Pokud máte k investicím jakékoliv dotazy, neváhejte se nám ozvat. Společně vám rádi podrobně vysvětlíme činnost našich obchodních partnerů, popřípadě vysvětlíme veškeré nejasnosti. S klienty rádi jednáme individuálně, v případě zájmu vám domluvíme osobní schůzku s vybranými obchodními partery, kteří budou pro vás nejzajímavější.

Novinky pro investory

Obrázek společnosti
Co jsou to dluhopisy?

Častokrát jste o nich zaslechli, ale nikdy jste se neponořili do hlubšího zkoumání a zjišťování, co jsou dluhopisy vlastně zač? Takzvané Dluhopisy, anglicky uváděné jako

Obrázek společnosti
Státní vs. korporátní dluhopisy

Státní dluhopisy jsou cenné papíry vydané veřejným subjektem nebo národní vládou (také se jim říká státní dluhopisy). Vlády používají tyto půjčky k financování nových iniciativ nebo infrastruktury, zatímco pro investory jsou zdrojem výnosů.

Obrázek společnosti
Dělení dluhopisů

Dluhopisy lze dělit podle několika kritérií, nejčastěji jsou dluhopisy děleny podle rizika, emitenta, doby splatnosti, způsobu úročení a podle správ s nimi spojených (např. vyměnitelné dluhopisy).